zimbabwe

zimbabwe

zimbabwe

ZIMBABWE

Kvinder, Flet og Afrika

Ingcebethukurv er et flette projekt mellem et kvindecenter i det sydvestlige Zimbabwe og danske designere. Vi – de danske designere stiller os til rådighed for at udbrede kendskabet til dette projekt i håbet en endnu større  medvirken og indsigt i det projekt. Lupane Women’s Centre er et velfungerende center, der arbejder stædigt og stadigt på at skabe større afsætning lokalt og internationalt. www.lupanewomenscenter.org

Lupane Women’s Centre består af 3700 medlemmer, hvoraf de 400 er aktive flettere. Disse flettere genererer 3/4 af centrets indtægter. Lupane Women’s Centre i Zimbabwe har henvendt sig til The New Basket Workshop, en NGO fra Sydafrika, der beskæftiger sig med flette projekter i det sydlige Afrika, om  at finde designere fra vesten, som kunne hjælpe med at skabe en ny produktionslinje på centret.
TNBW henvendte sig til  Ane Lyngsgaard og Eva Seidenfaden fra Baskets4life I Danmark.

Kurvene udgør den bedst mulige indtægtskilde  for kvinderne, og målet er udover at skabe bedre vilkår i det daglige også at bidrage til fornyelse af håndværket. Kvinderne tilknyttet centret bor i  lerhytter og kan i gode tider oppebære en løn på 1 $ om dagen. Nærværende projekt vil forsøge at introducere teknikker og kurve, som kan indbringe en højere dagløn. Programmet rummer 2 x 2 ugers undervisningsforløb på centret i Lupane for 50  udvalgte kvinder. Disse kvinder skal herefter kunne undervise de øvrige medlemmer i de indlærte færdigheder. Centret rummer 400 kurvemagere, som vil kunne drage nytte af projektet. Dvs. at mindst 2000 mennesker umiddelbart vil få forøgede livsbetingelser. På sigt er potentialet meget større.

I programmet indgår efterfølgende et besøg til Danmark med udvalgte flettere fra centret. Målet er at etablere kontakt til nye markeder og skabe en dialog  og udveksling med flere danske kurvemagere, så inspirationen går begge veje.

Sidste fase. Når produkterne opnår den høje kvalitet, der skal til for at fastholde et stabilt marked, inviteres kvindecentrets  leder og salgschef til at deltage på Formland messen med en stand, der skal repræsentere centrets produkter og således få kontakt til nordiske handelspartnere.

Projektet er støttet af Center for Kultur og Udvikling, Rotary og private fonde . Rotary i Bulawayo i Zimbabwe har sagt ja til at være vært for projektet, hvilket betyder, at vi har yderlige opbakning i lokal området.
Den indledende, undersøgende workshop, som Lupane Women’s Centre selv finansierede, har fundet sted i Lupane i oktober 2013.